עמוד הבית
----------------------------------
ספרים לתלמיד
ספרים לתלמיד בערבית
מדריכים למורה
חוברות חשיבה
כרזות
ספרים דיגיטלים
----------------------------------
אישורים לספרי הלימוד
מקטי"ם במשרד החינוך
מחירון ספרים
הזמנת ספרים
----------------------------------
השתלמויות קיץ 2012
----------------------------------
שיעורים מתוקשבים
חומרי עזר
ציוד וחומרים
תכנון לימודים
במבט חדש לפיתוח חשיבה
במבט חדש לקיימות
מדריך למורה לכיתה ג Print _CMN_EMAIL_ALT

Image

במבט חדש היא סדרת לימוד חדשה במדע וטכנולוגיה לילדי בית-הספר היסודי, שמטרתה להקנות ללומדים אוריינות מדעית וטכנולוגית. הסדרה מבוססת על תכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית-הספר היסודי" (תשנ"ט) ועל מסמך הסטנדרטים (טיוטה תשס"ד).

 

המדריך למורה כולל את החלקים הבאים: 


מבוא כללי
- התפיסה החינוכית של הסדרה
- מבנה הסדרה

 

מדריך ליחידת הלימוד
- הרעיון המרכזי
- מטרות כלליות
- מיומנויות מרכזיות
- ערכים והתנהגויות
- מושגים מרכזיים
- הקשר לתכנית הלימודים ולסטנדרטים
- סביבת הלמידה
- חומרים וציוד

 

שערי היחידה
- רקע תיאורטי
- המלצות דידקטיות
- הערכה 

 

 

אפשר להוריד את המדריך למורה במלואו
להורדת המדריך למורה לחצו כאן.

 

הזמנת ספרים
מדריכים למורה ניתנים למורים בחינם.
הזמנת ספרים ומדריכים למורה [למורים בלבד]

 

מידע נוסף
- אישורים ומספרי קטלוג
- מחירון