עמוד הבית
----------------------------------
ספרים לתלמיד
ספרים לתלמיד בערבית
מדריכים למורה
חוברות חשיבה
כרזות
ספרים דיגיטלים
----------------------------------
אישורים לספרי הלימוד
מקטי"ם במשרד החינוך
מחירון ספרים
הזמנת ספרים
----------------------------------
השתלמויות קיץ 2012
----------------------------------
שיעורים מתוקשבים
חומרי עזר
ציוד וחומרים
תכנון לימודים
במבט חדש לפיתוח חשיבה
במבט חדש לקיימות
מדע וטכנולוגיה לכתה א Print _CMN_EMAIL_ALT

Image

 

בספר התלמיד לכיתה א' חמישה שערים:

 

שער 1: חשים סביבה
השער עוסק בחמשת החושים )ראייה, שמיעה, מגע, ריח, טעם) ובחשיבותם לתפקוד ולהתמצאות בסביבה. השער מדגיש את היות האדם יצור תבוני, המתמודד עם בעיות באמצעות תהליכי חשיבה ויצירה. תהליכים אלה מאפשרים לו ליצור אמצעים טכנולוגיים המגבירים את יכולת הקליטה של החושים )למשל: מגדלת, משקפת, מסכת, מכשיר שמיעה)  וכן לפתח אמצעים לשמירה על בריאות איברי החושים. כדי להתאים את הגשת התכנים לשלב התפתחותם של התלמידים ולאתגרים העומדים בפניהם עם הכניסה לבית הספר, אין התייחסות מפורשת לפענוח הגירויים הנקלטים שנעשה באמצעות המוח. הצגת המסרים נעשית בעיקר באמצעות אירועים הקשורים לתפקוד החושים )מראות, קולות, מגע, ריחות, טעמים, המוכרים לתלמידים מחיי היומיום ובעזרת התייחסות למצבים שבהם נפגע התפקוד של איבר החוש.


התכנים מוגשים בעזרת המחשות והתנסויות, המסייעות ליצור הנעה ללמידה ולאפשר חוויות של יכולת ומסוגלות אצל התלמידים. עיסוק בנושא חושים מזמן משחקים רבים ובכך יש כדי לסייע להיכרות בין הילדים בתחילת שנת הלימודים, לגיבוש קבוצה לומדת וליצירת גשר בין הלמידה המוכרת בגן לבין הלמידה הבית ספרית.

 

שערים 5-2 עונות השנה : סתו, חורף, אביב ,קיץ
שערי עונות השנה עוסקים בהכרת הסביבה שבה אנו חיים ובתופעות הקשורות לבעלי חיים, לצמחים ולדוממים בסביבה הטבעית ובסביבה מעשה ידי אדם. המעקב אחר תופעות אלה נעשה תוך התבוננות בשינויים שחלים בסביבה במהלך עונות השנה שינויי מזג אוויר: תופעות בעולם החי )צמחים ובעלי חיים, ופעילותו של האדם בסביבה. בשערי העונות שולבו בהדרגה גם היבטים של בריאות ואיכות חיים בהקשר לכל עונה, אך יש כמובן לאמצם כחלק מאורח החיים בכל מהלך השנה. ארגון הלמידה של עונות השנה ממוקד סביב השאלה “איך יודעים שבא )...הסתיו(?". שאלה זו הפותחת כל אחד מהשערים מאפשרת חקירה של התופעות המאפיינות כל עונה ועונה מכמה נקודות מבט: מה קורה לשמים? לאדמה? לצמחים? לבעלי החיים? לבני האדם?מדריך למורה

בנוסף לספר לתלמיד יצא לאור מדריך למורה אותו ניתן להוריד במלואו מדף זה. להורדת המדריך למורה לחצו כאן.

 

 

הזמנת ספרים
- אישורים ומספרי קטלוג
- מחירון
- הזמנת ספרים [למורים]