עמוד הבית
----------------------------------
ספרים לתלמיד
ספרים לתלמיד בערבית
מדריכים למורה
חוברות חשיבה
כרזות
ספרים דיגיטלים
----------------------------------
אישורים לספרי הלימוד
מקטי"ם במשרד החינוך
מחירון ספרים
הזמנת ספרים
----------------------------------
השתלמויות קיץ 2012
----------------------------------
שיעורים מתוקשבים
חומרי עזר
ציוד וחומרים
תכנון לימודים
במבט חדש לפיתוח חשיבה
במבט חדש לקיימות
במבט חדש- תכנון לימודים Print _CMN_EMAIL_ALT

בסדרה "במבט חדש" מאורגנים נושאי הלימוד המיועדים לכל כיתה בשלושה עד ארבעה צירופים קוריקולריים. הבסיס לבניית הצירופים הקוריקולריים הוא תוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי" (תשנ"ט) והמסמך "המלצה לפריסת ציוני דרך לפי כיתות על פי תחומי התוכן שבמסמך הסטנדרטים" (טיוטה, תשס"ה). ראו גם בעמוד האחרון של כל מדריך למורה.

 

להלן מוגשים לכם קבצים הפורשים את כל הפעילויות הלימודיות הכלולות בשערים של כל אחת מיחידות הלימוד בסדרה במבט חדש, בתוך טבלה של תוכנית הוראה-למידה. תוכלו להוריד את הקבצים ולהתאים אותם לצרכים של הלומדים שלכם.

 

- תכנון ובנייה של תוכנית הוראה-למידה (מסמך PDF)

- תכנית הוראה לכיתה א' (מסמך WORD)

- תכנית הוראה לכיתה ב' (מסמך WORD)

- תכנית הוראה לכיתה ג' (מסמך WORD)

- תכנית הוראה לכיתה ד' (מסמך WORD)

- תכנית הוראה לכיתה ה' (מסמך WORD)

- תכנית הוראה לכיתה ו' (מסמך WORD)