עמוד הבית
----------------------------------
ספרים לתלמיד
ספרים לתלמיד בערבית
מדריכים למורה
חוברות חשיבה
כרזות
ספרים דיגיטלים
----------------------------------
אישורים לספרי הלימוד
מקטי"ם במשרד החינוך
מחירון ספרים
הזמנת ספרים
----------------------------------
השתלמויות קיץ 2012
----------------------------------
שיעורים מתוקשבים
חומרי עזר
ציוד וחומרים
תכנון לימודים
במבט חדש לפיתוח חשיבה
במבט חדש לקיימות
Advertisement
מדע וטכנולוגיה לכתה ד Print _CMN_EMAIL_ALT

Image

 

בספר התלמיד לכיתה ד' ארבעה שערים:

 

שער 1: מפגשים עם בעלי-חיים

בשער שני פרקים:

 

הפרק הראשון "אל עולמם של בעלי-החיים" עוסק בהיכרות עם בעלי החיים המצויים סביבנו, במאפייניהם, בצורכי הקיום שלהם ובהתאמתם לסביבה. אנו, בני האדם, חיים בעולמנו עם בעלי חיים רבים. אנו פוגשים בהם מדי יום ביומו בכל תחומי החיים – אנו רואים אותם, שומעים אותם, מגדלים אותם לצורכי תזונה, תעשייה ורפואה, וגם נלחמים בבעלי חיים המזיקים לנו. לכל בעלי החיים יש צורכי קיום דומים, ולכל בעלי החיים יש מאפייני חיים משותפים, אך עם זאת קיים שוני רב בתכונות בעלי החיים ואנו מוצאים מגוון עצום של בעלי חיים בטבע.

 

הפרק השני "שפע של מינים – עושים סדר" עוסק בעקרונות המיון המדעי של המגוון העצום של בעלי החיים. לתהליך המיון עצמו יש תפקיד חשוב ביותר: במהלכו נדרשים להבחין בתכונות הדמיון והשוני של יצורים חיים שונים, ובמאפיינים המייחדים כל אחד מהם. אנשי המדע נוהגים למיין את בעלי החיים לשתי קבוצות עיקריות: חסרי חוליות ובעלי חוליות. הרוב הגדול של מיני בעלי החיים שייך לקבוצת חסרי החוליות (שבגופם אין שלד). מבין חסרי החוליות הוצגו בפרק רק החרקים והרכיכות. לכל קבוצת בעלי החוליות יש תכונה משותפת אחת: יש להם שלד. הפרק עוסק במחלקות השונות של בעלי החוליות: דגים, דו חיים, זוחלים, עופות ויונקים.

 

שער 2: אוויר ומים – בארץ ובשמים

בשער שלושה פרקים:

 

הפרק הראשון "מים אוויר ומזג אוויר" מפגיש את התלמידים עם מרכיבי הסביבה אוויר ומים, מדגיש את חשיבותם לקיום האדם וקושר אותם לשתי תת המערכות של כדור הארץ — הידרוספרה ואטמוספרה. הדיון בכל אחת מתת המערכות הללו נעשה ברמות אחדות: מיקומה של תת המערכת בכדור הארץ (מבט גלובלי), חשיבותם של החומרים העיקריים הכלולים בכל תת מערכת (מים בהידרוספרה ומרכיבי האוויר באטמוספרה) לקיום החיים ולתפקודו של האדם, ההשלכות הסביבתיות שיש לשימוש שהאדם עושה במרכיבים אלה ופתרונות (טכנולוגיים והתנהגותיים) לצמצום הנזק הסביבתי. את הפרק חותם דיון על תופעות מזג האוויר שממחיש את יחסי הגומלין בין שתי תת המערכות הללו.

 

הפרק השני "ממים למים - מצבי צבירה" מרחיב ומבסס באופן ספירלי את ההיכרות עם תכונות חומרים בשני היבטים: 1. בספרי הלימוד של כיתה ב וכיתה ג בסדרה זו מוצגות תכונות אינטנסיביות של חומרים — שאינן תלויות בכמות החומר (לדוגמה: מסיסות, מגנטיות, קשיות), ובפרק זה מוצגות תכונות אקסטנסיביות של חומרים — תכונות שתלויות בכמות החומר (למשל, נפח). 2. בספר הלימוד של כיתה ג בסדרה זו קיימת התייחסות ל"שינויים בלתי הפיכים בחומר" הנגרמים, למשל, כתוצאה מתהליך הבעֵרה. בפרק קיימת גם התייחסות ל"שינויים הפיכים בחומר" כדוגמת העברה של חומרים ממצב צבירה אחד לאחר. ההבניה של מושגים ועקרונות אלה נעשית בהקשר לתופעות בסביבה הטבעית והמלאכותית בדגש על שינויי מזג אוויר ומחזור המים.

 

הפרק השלישי "מים במעגל - מחזור המים" יוצר קשר בין מערכת האטמוספרה למערכת ההידרוספרה בהציגו את מחזור המים. מודגש הקשר שבין שינויי מזג אוויר לבין תופעות רבות הקשורות במחזור המים כדוגמת התאדות, התעבות ויצירת משקעים. הפרק נוטע את בסיס הידע הדרוש לפיתוח ההבנה כי קיומו של מחזור המים מאפשר את התחדשותם של מקורות המים. חרף ההתחדשות התמידית של מאגרי המים, משאבי המים בישראל נתונים במחסור. הפרק דן בבעיית המים בישראל ובפתרונות הטכנולוגיים וההתנהגותיים שיישומם עשוי לפתור את הבעיה.

 

שער 3: מבט אל תוך הגוף

בשער ארבעה פרקים:

 

הפרק הראשון "זהו גופנו" עוסק בהיכרות כללית עם איברים ועם מערכות המרכיבים את גופנו. התלמידים מתוודעים לתפקידי האיברים והמערכות בהשגת צורכי הקיום לגוף כגון חמצן, מזון ומים וכן לחשיבות של פליטת חומרים כגון פחמן דו חמצני ומים. התלמידים מתחילים להבנות את תפיסת יחסי הגומלין שבין הגוף והסביבה ובין איברי הגוף עצמו.

 

הפרק השני "עטופים בעור" עוסק במבנה העור ובתפקידיו – להגן על הגוף, לחוש (לקלוט מידע מהסביבה) ולסייע בשמירה על חום הגוף. הפרק מדגיש את החשיבות שיש לשמירה על ניקיון העור ושמירה על שלמותו: הרחקת גורמים מזהמים והימנעות מפציעות ומכוויות מגִנות על העור ומסייעות במילוי תפקידיו הרבים. העור מגן על הגוף מקרינת השמש אך הוא הראשון שנפגע ממנה. כללי זהירות להתנהגות בשמש מודגשים בפרק זה.

 

הפרק השלישי "גוף בתנועה" עוסק בחשיבות התנועה לבני אדם וליצורים חיים אחרים ובאיברים המשתתפים בתנועה – שרירים, גידים, עצמות השלד ומפרקים. בנוגע לכל אחד מהם נלמדים המבנה, התפקיד וההתאמה. ההיבטים הבריאותיים של מערכת התנועה הם יציבה נכונה וכיצד ניתן לשמור עליה במצבי פעילות שונים, וכן חשיבותה של הפעילות הגופנית לשיפור הכושר הגופני ולשמירה על בריאות הגוף.
הפרק הרביעי "נושמים בריא" מתמקד בהבנת המושגים הבסיסיים, העקרונות והתהליכים הקשורים בתפקידי מערכת הנשימה וחשיבותה לקיום ולתפקוד בחיי היומיום, הרכב האוויר וחשיבותו כצורך קיומי בסיסי, מבנה מערכת הנשימה ותפקודה והקשר בינה לבין תפקוד הגוף כולו, וגורמים המשפיעים על תפקוד מערכת הנשימה והשלכותיהם. כל זאת תוך פיתוח מאפיינים של חשיבה מדעית. הפרק מדגיש את התפקיד המרכזי שיש לפרט ולחברה בשמירה על איכות האוויר שאנו נושמים וקורא לאמץ ולטפח התנהגויות המקדמות את בריאות מערכת הנשימה והגוף כולו.

 

שער 4: טכנולוגיה במחשבה תחילה

בשער שלושה פרקים:

 

הפרק הראשון "מהי טכנולוגיה?" עוסק בהבחנה שבין הטבע והטכנולוגיה הסובבים אותנו; בזיהוי האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו
בחיי היומיום ובזיהוי הצרכים שהביאו לפיתוחים טכנולוגיים; בהבנה שכל מעשה ומחשבה של האדם שנועדו לשפר את חייו, לספק צרכים קיומיים ואחרים ולהרחיב את יכולתו הם טכנולוגיה. כל זאת תוך כדי היכרות עם סיפורי ההתפתחות ההיסטורית של מוצרים שונים ותהליך הפיתוח שלהם במהלך השנים.

 

הפרק השני "בואו נְתַכֵן" עוסק בתהליך התיכוּן – תהליך שבו פותרים בעיות בטכנולוגיה. תחילה מתנסים התלמידים בתהליך התיכון באמצעות פתרון אינטואיטיבי לבעיית קטיף תותים. בהמשך הם מתבקשים לפתור בעיית הובלה של עוגת יום הולדת, ונדרשים לתכן ולבנות את הפתרון ולהציגו בכיתה.

 

הפרק השלישי "מערכות טכנולוגיות בפעולה" עוסק בהכרת המאפיינים של המערכת הטכנולוגית, וביצירת ההבחנה בין מערכת לבין מה שאינו מערכת (חפץ). התלמידים מתוודעים למערכות שונות ומזהים את אופן הפעולה שלהן, ובהמשך אף מיישמים את תהליך התיכון כדי לתכן מערכת טכנולוגית – מכונית צעצוע. בכך מאפשר הפרק שילוב של שני עקרונות חשובים בטכנולוגיה – תיכוּן ומערכות.

 

 

מדריך למורה

בנוסף לספר לתלמיד יצא לאור מדריך למורה אותו ניתן להוריד במלואו מדף זה. להורדת המדריך למורה לחצו כאן.

 

 

הזמנת ספרים
- אישורים ומספרי קטלוג
- מחירון
- הזמנת ספרים [למורים]