עמוד הבית
----------------------------------
ספרים לתלמיד
ספרים לתלמיד בערבית
מדריכים למורה
חוברות חשיבה
כרזות
ספרים דיגיטלים
----------------------------------
אישורים לספרי הלימוד
מקטי"ם במשרד החינוך
מחירון ספרים
הזמנת ספרים
----------------------------------
השתלמויות קיץ 2012
----------------------------------
שיעורים מתוקשבים
חומרי עזר
ציוד וחומרים
תכנון לימודים
במבט חדש לפיתוח חשיבה
במבט חדש לקיימות
Advertisement
מדע וטכנולוגיה לכתה ג Print _CMN_EMAIL_ALT

Image

 

בספר התלמיד לכיתה ג' ארבעה שערים:

 

שער 1: חומרים מן הארץ
בשער שלושה פרקים. כל אחד משלושת הפרקים עוסק בהיבט אחר של עולם החומרים. החוט המקשר בין שלושת הפרקים הוא הרעיון שהכרת תכונות החומרים מסייעת לנו להשתמש בצורה מושכלת ויעילה במגוון רחב מאוד של חומרים, טבעיים ומלאכותיים כאחד.

 

הפרק הראשון "חומרים על סף ביתנו" פותח צוהר אל עולם החומרים המגוּון מאוד, ומעורר אצל הלומדים את הצורך בהכרת תכונות של חומרים הן באמצעות החושים והן באמצעות שימוש בכלים ובמכשירים, בפרק זה התלמידים מתנסים בחקירת התכונות "מוליכוּת חום", "מסיסוּת" ו"מגנטיוּת", ומתוודעים ליישומים הטכנולוגיים של תכונות אלה בחיי היומיום. הפרק עוסק גם בתערובות ובהפרדתן, תוך הדגשת העובדה שהכרת תכונותיהם של החומרים המרכיבים תערובת מסייעת בבחירת שיטות ההפרדה היעילות ביותר.

 

הפרק השני "חומרים מן הארץ" מוקדש כולו להכרת סלעים נפוצים וקרקעות המצויות בארץ, תוך חקירת התכונות האופייניות לכל סלע ולכל סוג של קרקע. הסלעים הנסקרים בפרק זה הם סלעים המייחדים את נוף ארצנו, דוגמת גרניט, בזלת, גיר, חרסית, צור וכורכר. הקרקעות הנסקרות בפרק זה הן קרקע חרסיתית וקרקע חולית, אשר מהוות מרכיב חשוב בקרקעות השונות של ארצנו. תוך כדי הלימוד על אודות הסלעים והקרקעות, התלמידים נחשפים לתכונות נוספות של חומרים: קשיוּת, מִרקם, עיסתיוּת, תגובה לחומצה, גודל גרגר, עיסתיוּת וכושר חלחול.

 

הפרק השלישי "חומרים ביצירה" ממשיך להניח את היסודות הדרושים להבנת מהות הטכנולוגיה ולהבניית הכלים המתודולוגיים הדרושים
לפתרון בעיות בדרך הטכנולוגיה — תהליך התיכוּן. הפרק מפגיש את הלומדים עם העיקרון של התאמת תכונות חומרים לדרישות המוצר, ומזמֵן ללומדים התמודדות עם תהליכי פתרון בעיות המצריכים שימוש בתכונות חומרים. כמו כן, הפרק עוסק בתועלת ובמחיר הסביבתי של שימוש במשאבי טבע ובדרכים שבהן אפשר להקטין את הפגיעה בסביבה.

 

שער 2: מפגשים עם צמחים
שער הצמחים כולל ארבעה פרקים, המתפתחים זה מזה בהתאם למחזור החיים של הצמחים.

 

הפרק הראשון "צמחים הם יצורים חיים" עוסק בהיכרות עם מגוון הצמחים בסביבה. במהלך הפרק הלומדים מתוודעים לכך שהצמחים הם יצורים חיים שגדלים במקומות רבים, וכי מתקיימים בהם כל מאפייני החיים: הם נושמים, ניזונים, גדלים, מתפתחים ומתרבים. באמצעות תצפיות בצמחים שונים, בדיקות שלהם והשוואת תכונותיהם, הלומדים מכירים את מבנה הצמחים ואיבריהם, את צורותיהם, את צבעיהם ותכונות נוספות שלהם, תוך שימת דגש בתכונות המשותפות ובמגוון אופני הביטוי של תכונות אלה.

 

הפרק השני "צמח חדש בא לעולם" עוסק בשלב הנביטה במחזור החיים של הצמח. תצפית בזרעים שונים מאפשרת ללומדים להכיר את המאפיינים המשותפים לכל הזרעים: קליפת הזרע, העוּבּר ומלאי המזון. בהמשך נעשית הנבטה של זרעים, המאפשרת ללומדים להבין את נחיצות המים לנביטה, ולהכיר את הנבט הצעיר על חלקיו העיקריים: השורשון המתפתח לשורש, והנצרון המתפתח לגבעול עם עלים.

 

הפרק השלישי "צמחים גדלים" עוסק בשלב הצמיחה במחזור החיים של הצמח. הפרק מזמֵן התנסות ראשונה בעריכת ניסוי מדעי, כולל שלבי
החקר) החל בתכנון ובניסוח של השערת חקר, המשך בצורך לבודד משתנים וכלה בארגון התוצאות המתקבלות ובהסקת מסקנות). במהלך הניסוי נערכת היכרות עם צורכי הקיום של הצמחים, עם הדרכים שבהן הצמח משיג צרכים אלה ועם האיברים הקשורים להשגת הצרכים השונים. בפרק זה מושם דגש מיוחד בהבחנה בין צמחי בר לבין צמחי תרבות, שאדם מגדל לצרכים שונים, ובאמצעים טכנולוגיים שונים המאפשרים לאדם לספק את צורכי הקיום של צמחי התרבות.

 

הפרק הרביעי "להתחיל מחדש" עוסק בשלב הפריחה, בשלב היצירה של פירות וזרעים ובשלב הפצתם. זהו השלב של רביית הצמחים במחזור החיים של צמחים. בפרק זה נערכת היכרות עם הפרח וחלקיו, ונלמד הקשר שבין הפרח לפרי. הפרק עוסק במבנה הפרי, כולל הזרעים שבתוכו, ובמגוון דרכי ההפצה של פירות ושל זרעים. בכך נשלמת ההיכרות עם מחזור החיים של הצמח, שהעיסוק בו נמשך בכל פרקי שער הצמחים: מנביטת הזרעים, דרך הצמיחה וההתפתחות, ועד הפריחה, הבשלת הפירות ופיזור הזרעים.

 

שער 3: אנרגיה בפעולה
שער זה עוסק בסוגי האנרגייה המוכרים ביותר לתלמידים מחיי היומיום: האנרגייה שבחומרי דלק והאנרגייה החשמלית. חומרי הדלק היו בעבר - והינם גם כיום - מקור חשוב ביותר להפקת אנרגיית חום. גם האנרגייה החשמלית, שהיא כיום סוג האנרגייה הנפוץ יותר והמוכר יותר לתלמידים, מופקת ברוב ארצות העולם, ובכלל זה בארצנו, בתהליך שתחילתו בשרפת חומרי דלק. מסיבה זו, הפרק הראשון בשער זה מוקדש לחומרי הדלק כמקור חשוב להפקת אנרגייה, והפרק השני מתמקד בסוג הנפוץ והמוכר ביותר של אנרגייה. הלא היא האנרגייה החשמלית. השימוש באנרגייה שבחומרי דלק והשימוש באנרגייה חשמלית מחייב נקיטת אמצעי בטיחות וזהירות ופיתוח אחריות אישית (כלפי עצמנו) וחברתית (כלפי הסביבה) לשמירה על השלומוּת )בריאות ואיכות חיים) ועל הקיימוּת (היכולת להתקיים בסביבה ולשרוד בה לאורך זמן).

 

הפרק הראשון "חומרי דלק בפעולה" מתמקד בחומרי הדלק כמקורות אנרגייה. תחילה התלמידים מתוודעים לעובדה שבני האדם השתמשו בחומרי דלק למן שחר ההיסטוריה לצורכי חימום ותאורה, ושחומרי הדלק השתנו במשך הזמן בהתאם לצרכים ולשימושים שהלכו והתרבו. מאחר שחומרי הדלק משתייכים לקבוצת החומרים המסוגלים לבעור (בעירים), ומאחר שהשימוש שנעשה בחומרי דלק קשור לבעירתם, התלמידים לומדים בפרק זה גם על הבעירה, על התנאים לקיומה ועל כללי בטיחות לשימוש באש ולכיבוי דלֵקה. הפרק עוסק גם בבעיות הסביבתיות הנוצרות בעת השימוש בחומרי דלק, הן בעת ההובלה והן בעת הבעירה, ומציג דרכים להפחתת הנזק הסביבתי, על מנת להכין את הלומדים כמשתמשים נבונים בחומרי דלק ובחומרים בעירים בכלל.

 

הפרק השני "חשמל בפעולה" מתמקד באנרגייה החשמלית ובשימושיה המגוּונים בחיי היומיום. השימוש בחשמל בחברה העכשווית משרת
את הצרכים הקיומיים, הכלכליים והחברתיים של הפרט ושל החברה והתרבות. מוצרי החשמל הרבים שאנו משתמשים בהם הם מוצרים שפעולתם מבוססת על עקרונות מדעיים שגילה האדם. בהקשר זה הלומדים מתוודעים למבנה ולמרכיבים של המעגל החשמלי. שימוש בטכנולוגיות המבוססות על חשמל כמקור אנרגייה מחייב נקיטת אמצעי בטיחות וזהירות כדי להגן על חיינו, על בריאותינו ועל הסביבה. בפרק זה התלמידים רוכשים מודעות לסכנות הטמונות בשימוש לא נבון בחשמל, ולומדים כללי בטיחות וזהירות מתאימים, כל זאת כדי להכין אותם לתפקוד כמשתמשים נבונים בסוג אנרגייה חשוב זה.

 

שער 4: כדור הארץ בחלל

השער כולל שלושה פרקים:

 

הפרק הראשון "סובו שמש והקיפוה" עוסק בעובדה הבסיסית שכדור הארץ נמצא בתנועה מחזורית קבועה סביב השמש. מחזוריות זו היא המאפשרת לנו, בני האדם, לקבוע את פרק הזמן הקרוי "שנה". את תחושת הזמן החולף במהלך השנה אנו חשים במידה רבה הודות לעונות השנה, המתחלפות במחזוריות. הפרק מחדד ומגביר תחושה זו בהצגת השינויים (המחזוריים אף הם) המתחוללים בטבע עם חילופי העונות, כגון השינויים במזג האוויר ובטמפרטורה, נדידת הציפורים או הלבלוב והפריחה של העצים.

 

הפרק השני "כדור הארץ הוא 'סביבון' ענקי" עוסק בפרק זמן נוסף, הקשור לתנועת כדור הארץ סביב צירו – היממה. היממה מורכבת מתקופה של אור )יום) ומתקופה של חושך )לילה) המתחלפות זו בזו במחזוריות. רק הימצאות השמש במקומה מקנה לסיבוב את חילופי האור והחושך על פני הכדור כולו! נוסף על פרקי הזמן יממה, יום ולילה, נידונים בפרק זה גם פרקי הזמן הקצרים יותר, המשרתים אותנו בחיי היומיום לצרכים מהירים ולשינויים תכופים: השעה, הדקה והשנייה. להשלמת ההיבט הטכנולוגי של נושא הזמן ומדידתו, הפרק מגיש סקירה קצרה של התפתחות השעון לאורך ההיסטוריה האנושית.

 

הפרק השלישי "הירח הוא לוויין של כדור הארץ" עוסק בפרק זמן נוסף, הקשור לתנועת ההקפה של הירח סביב כדור הארץ — החודש. החודש המתואר בפרק זה הוא החודש הירחי, המהווה תשתית ללוח השנה העברי וללוח השנה המוסלמי. הפרק מציג את החשיבות שיש ללוחות שנה בחיינו, ועורך השוואה בין הלוח הכללי, הלוח העברי והלוח המוסלמי.

 

 

מדריך למורה

בנוסף לספר לתלמיד יצא לאור מדריך למורה אותו ניתן להוריד במלואו מדף זה. להורדת המדריך למורה לחצו כאן.

 

 

הזמנת ספרים
- אישורים ומספרי קטלוג
- מחירון
- הזמנת ספרים [למורים]